دکتر محمدرضا همتی نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه پچ مجارستان در ایران می باشد.

 
 

خدمات این نمایندگی ، اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی وپیش دانشگاهی پچ مجارستان ، مشاوره و خدمات ویژه ( در صورت درخواست ) می باشد. داوطلبان ورود به دوره های پزشکی این دانشگاه ، از طریق ارسال مدارک تحصیلی خود به این نمایندگی اقدام به اخذ پذیرش تحصیلی می نماید .

 

 

 
 

  تواناییها و خدمات نمایندگی : 

 
  • مشاوره تحصیلی در خصوص تحصیل در دانشگاه پچ مجارستان بر اساس شرایط تحصیلی متقاضی ، و همچنین مشاوره در خصوص شرایط زندگی در کشور مجارستان .

  • انتقال از تمامی دانشگاههای دنیا وکشور مجارستان در هر مقطع تحصیلی به دانشگاه پچ مجارستان .

  • در صورتی که متقاضی حائز شرایط ، تمایل به پیگیری و انجام درخواست تحصیلی خود در دانشگاه پچ مجارستان باشد ، با اقدام به تکمیل فرم های درخواست موجود در سایت ، تقاضای خود را رسما به نمایندگی ارائه می نماید. ( بصورت  پست یا فکس )

  • پس از تکمیل فرم درخواست و ارسال آن به نمایندگی فرم ها مورد بررسی قرار می گیرند و اولویت پاسخگویی به کسانی خواهد بود که بطور کلی شرایط مناسبی جهت تحصیل در دانشگاه پچ مجارستان را دارا باشند.

  • برگزاری مصاحبه ، بطور کتبی و شفاهی توسط نمایندگی در ایران ، هر سال حدود ماههای اردیبهشت و خرداد برگزار می شود. همچنین  این مصاحبه ، هر ماه در کشور مجارستان ، توسط اساتید دانشگاه پچ و نمایندگی نیز انجام می گیرد ، که با انتخاب متقاضی ، مصاحبه در ایران یا مجارستان امکان پذیر می باشد ، که در صورت انتخاب مصاحبه در مجارستان ، نمایندگی برای گرفتن ویزای توریستی اقدام نموده ، تا متقاضی جهت شرکت در مصاحبه به این کشور اعزام  شود.

  • متقاضی پس از قبولی در مصاحبه و پرداخت شهریه دانشگاه ، ویزای دانشجویی دریافت می نماید و به دانشگاه اعزام میگردد.

  • نمایندگی خدمات ویژه ای جهت راحتی متقاضیان ، در اختیار آنها قرار می دهد، از جمله در اختیار گذاشتن محل سکونت مناسب ، راهنمایی و انتقال متقاضیان از فرودگاه به محل سکونت و همچنین رفت آمد به محلهای مورد نظر آنها

   برای اطلاعات کامل به بخش انگلیسی سایت مراجعه نمایید.